6. Slauerhoff

6.1. Who is Slauerhoff

Slauerhoff lived from 1898 to 1936. He was a shipsdoctor and in that profession he traveled all over the world. He is an example of a romantic poet.

His poems are filled with nostalgia and reject of the dutch calvinistic hypocrisy of that time. He fled Holland to search hapiness on the seas, only to find that on ships life is even more confined. His harsh criticism on the bourgeois mentality is often seen as a mask to hide his own sensitive nature

6.2. In Nederland


In Nederland wil ik niet leven
Men moet er steeds zijn lusten reven
Ter wille van de goede buren
Die gretig door elk gaatje gluren
'k Ga liever leven in de steppen
Waar men geen last heeft van zijn naasten
Om 't krijsen van mijn lust zal zich geen reiger reppen
Geen vos zijn tred verhaasten

In Nederland wil ik niet sterven
En in de natte grond bederven
Waarop men nimmer heeft geleefd
Dan blijf ik liever zwerven
En kom terecht bij de nomaden
Mijn landgenoten smaden mij "Hij is mislukt"
Ja, dat ik hen niet meer kon schaden
Heeft mij in vrijheid nog te vaak bedrukt

In Nederland wil ik niet leven
Men moet er altijd naar iets streven
Om 't welzijn van zijn medemensen denken
In het geniep slechts mag men krenken
Maar niet een facie ranselen dat het knalt
Alleen omdat die trek mij niet bevalt
Iemand mishandelen zonder reden
Getuigt van tuchteloze zeden

Ik wil niet in die smalle huizen wonen,
Die Lelijkheid in steden en in dorpen
Bij duizendtallen heeft geworpen
Daar lopen allen met een stijve boord
-Uit stijl gevoel niet, om te tonen
Dat men wel weet hoe het behoort
Des Zondags om elkaar te groeten
De straten door in zwarte stoeten

In Nederland wil ik niet blijven
Ik zou er dicht groeien en verstijven
Het gaat me er te kalm, te deftig
Men spreekt er langzaam, wordt nooit heftig
En danst nooit op het slappe koord
Wel worden weerlozen gekweld
Nooit woordt zo'n plompe boerenkop gesneld
En nooit, neen nooit gebeurt een mooie passiemoord